Bestuur

Om de doelstelling van de stichting te realiseren is het belangrijk dat het bestuur voldoende groot is en dat een ieder zich maximaal inzet.

De bestuursleden van stichting “Vrienden van Dichtbij” zetten zich geheel vrijwillig in en ontvangen geen beloning, eventuele onkosten worden uiteraard wel vergoed.
De volgende personen hebben zitting in het bestuur:

Ton den Hartog
Ingrid Stigter
Manon Visser
Marijke van Dam
Allen

Voorzitter
Secretatis en PR
Penningmeester
Algemene zaken
Sponsorzaken

Copyright 2023

Design & Development door Design Depot