Bestuur

Samenstelling

Om de doelstelling van de stichting te realiseren is het belangrijk dat het bestuur voldoende groot is en dat een ieder zich maximaal inzet.

De bestuursleden van stichting “Vrienden van Dichtbij” zetten zich geheel vrijwillig in en ontvangen geen beloning, eventuele onkosten worden uiteraard wel vergoed.
De volgende personen hebben zitting in het bestuur:

Ton den Hartog, Voorzitter
Manon Zijlstra, Penningmeester
Marijke van Dam, Secretaris en PR