Beleid Stichting ‘Vrienden van Dichtbij’

Grondslag

De missie van de stichting is tweeledig. Het is er op gericht om in een brede maatschappelijke context fondsen te werven en beschikbaar te stellen om diverse onderzoeken te ondersteunen, waardoor het mogelijk is ziekten en maatschappelijke misstanden te voorkomen die grote groepen in onze maatschappij treffen.

Tevens ondersteunt de stichting individuen en groepen die het door welke oorzaak dan ook, minder hebben dan maatschappelijk verantwoord is.

Doel

Stichting ‘Vrienden van Dichtbij’ is actief met het organiseren van activiteiten waarbij de opbrengsten worden gebruikt om diverse doelen te ondersteunen:

  • Activiteiten in de breedste zin van het woord om geld te verzamelen voor specifieke doelen;
  • Het ondersteunen van diverse stichtingen, zorginstellingen of particulieren met goederen en/of diensten;
  • Organiseren van grotere evenementen in samenwerking met het bedrijfsleven.

Werkwijze

Per project is er een projectgroep die zich vanaf het begin tot het einde bezighoudt met de organisatie van dit project. Alle kosten en opbrengsten worden nauwkeurig bijgehouden en verantwoord in de boekhouding. De stichting werkt samen met veel vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de diverse projecten.

Visie

Het werk van de stichting creëert eenheid, verdraagzaamheid en onderlinge hulp aan onze medemens.

Prioriteiten

De stichting stelt zich de navolgende prioriteiten:

Extern:

  • Het verstevigen van de relaties met het bedrijfsleven;
  • Het zoeken van de juiste doelen bij de diverse projecten;
  • Samenwerking met ander organisaties en stichtingen.

Intern:

  • Het vergroten van de financiële inkomsten met voldoende reserves.

Copyright 2024

Design & Development door Design Depot