Huize Kakelbont

Huize Kakelbont is een officieel crisisopvanghuis en functioneert onder de vlag van Horizon Pleegzorg. We bieden kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen een veilige plek en tijdelijk een warm nest.

Crisisopvang
In de loop der jaren hebben vele samenlevingsvormen bestaan. Eén gemeenschappelijk kenmerk hebben ze allemaal: mensen leven samen, omdat ze de nabijheid en steun van andere mensen nodig hebben. Er ontstaan veel problemen wanneer om welke reden dan ook aan deze basisbehoefte niet meer wordt voldaan.

Het gezin als leefsituatie, waarin warmte, aandacht en steun voor elkaar is, blijft de hoeksteen van de samenleving. Wij hebben in hart en op korte termijn ook in huis ruimte voor kinderen die hulp nodig hebben. Om tot een goed resultaat te komen is financiële hulp noodzakelijk. Het realiseren van de gewenste optimale opvangruimte vergt de nodige investeringen.

Er is in Nederland toch een ernstig tekort aan crisisplaatsen en vooral aan plaatsen waar een kind acuut terecht kan. Er zijn weinig 24 uurs beschikbare plekken waar kinderen in noodsituaties naar toe gebracht kunnen worden.

Kinderen die bij ons komen wonen komen veelal uit een chaotische leefsituatie en zijn vaak bang, onzeker en verdrietig. Het bieden van veiligheid, zekerheid en structuur brengt rust in het leven van het kind. Het is daarom belangrijk een vertrouwensband met de kinderen op te bouwen. Door regelmaat en structuur te bieden weten de kinderen al snel waar ze aan toe zijn en die zekerheid geeft ze veiligheid. De geboden zorg en individuele aandacht bieden houvast, veiligheid en hopelijk wat vreugde.

Het gezin als leefsituatie, waarin warmte, aandacht en steun voor elkaar is, blijft de hoeksteen van de samenleving. Wij hebben in hart en op korte termijn ook in huis ruimte voor kinderen die hulp nodig hebben. Met het mooie weer in aankomst kunnen de kinderen weer lekker naar buiten om te spelen. Stichting Kakelbont heeft nog de wens voor duurzaam buitenspeelgoed, zoals fietsjes e.d. waar de kinderen met elkaar en alleen mee kunnen spelen.

Even iets over onszelf. . .
Ons gezin bestaat uit (pleeg)vader (37 jaar, werkzaam als planner import & export Schiphol) 13 jaar getrouwd met (pleeg)moeder (35 jaar, werkzaam bij Horizon Jeugdzorg). Samen ouders van 3 dochters(van 11 jaar, 9 jaar en 4 jaar) en 2 zoons (van 6 jaar en 2 jaar). Op dit moment wonen er 6 pleegkinderen (3 1/2 jaar, 2 1/2 jaar, 2 1/2 jaar, 2 jaar, 10 mnd & 2 weken) bij ons in huis.

Sinds 12 jaar hebben wij de wens om crisisopvang te doen en we zijn al lange tijd geïnteresseerd in verschillende vormen van groepshuizen en gezinswoonvormen in combinatie met pleegzorg. Sinds een aantal jaar zijn wij nu officieel een crisispleeggezin. Inmiddels, na meerdere crisisplaatsingen binnen ons gezin meegemaakt te hebben, zijn we zeker van het feit dat deze vorm van opvang heel erg goed bij ons en bij de persoonlijkheden van onze eigen kinderen past. De kinderen stellen zich erg flexibel op en accepteren plaatsingen erg goed. Natuurlijk krijg je niet meteen meerdere kinderen in huis geplaatst, dat groeit. Ook wij zijn begonnen met het tijdelijk opvangen van één pleegkind in huis. De nood is echter hoog en al snel hebben we als gezin besloten dat er meer kinderen bij ons mochten wonen. Op dit moment wonen we met z’n dertienen in huis.

Wat wij nu doen . . . 
In ons geval spreek je dus van een grootschalige opvang, zowel crisisopvang (max. 4 weken) en perspectief zoekende opvang (max. enkele maanden). Bij ons zal de opvang nooit overgaan in een perspectief biedende vorm (tot het kind 18 jaar is). 
Wij vangen kinderen op die binnen de eigen privé-situatie door problemen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. 
Een keuze voor een gezinsgerichte vorm van opvang was voor ons erg belangrijk. 
Wij hebben diverse informatie gevonden over woonvormen waarin op grotere schaal aan langdurige opvang wordt gedaan, maar onze wens is juist om dag en nacht, 7 dagen per week, open te staan voor verschillende crisisplaatsingen, waarbij er dan kinderen zullen zijn die een zeer korte tijd bij ons zullen verblijven, maar soms ook voor langere tijd.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen die bij ons gebracht worden niet opnieuw een crisisperiode moeten ingaan bij weer een nieuw gezin, vandaar dat wij ons beschikbaar hebben gesteld voor zowel crisis- als perspectiefzoekende opvang. 
Er wordt soms helaas veel met pleegkinderen heen en weer gesleept. Vandaar dat wij er voor kiezen om pas afscheid van de pleegkinderen nemen als Jeugdzorg een definitieve goede vervolgplek gevonden heeft. Soms is dat weer terug bij de ouders, soms familie van het pleegkind en soms ook een perspectief biedend gezin. Het crisiskarakter past erg goed bij ons en wij vinden juist die hectiek van wisselingen en het bieden van rust en structuur in het leven van een vaak beschadigd kind tot onze kwaliteiten behoren. 
Naast de dagelijkse opvang zijn wij ook verantwoordelijk voor het observeren en begeleiden van de kinderen. Ook dragen we zorg voor het contact onderhouden met de ouders en leveren we een inhoudelijke bijdrage aan de hulpverleningsplannen.

Wij zijn breed inzetbaar voor verschillende soorten plaatsingen van jonge kinderen vanuit verschillende thuissituaties. Bij iedere aanmelding wordt door ons een overweging gemaakt of het kind in de “gezinssamenstelling” van dat moment past en of wij, door dat kind een plaats te bieden, nog de kwaliteit van opvang en aandacht kunnen waarborgen. Iedere aanvraag van plaatsing wordt overwogen met betrekking op de bewaking van veiligheid van de overige kinderen die er op dat moment al geplaatst zijn en natuurlijk onze eigen kinderen.

Wij realiseren ons dat wij op deze manier een erg groot “gezin” vormen. Wij achten onszelf echter in staat een duidelijke gezinsstructuur te creëren. 
De kinderen worden zo in een gezinshuis opgenomen waarbij ze een gezinsgevoel hebben. Ze zien steeds ons, dus dezelfde gezichten als verzorgers/opvoeders en hoeven op deze manier dus niet geconfronteerd te worden met wisselingen van verzorgenden zoals die op bijvoorbeeld leefgroepen plaatsvinden. Het is immers bewezen dat, vooral jonge kinderen, binnen jeugdzorg beter af zijn binnen een gezinsstructuur dan op een leefgroep. Ook denken wij zo “zorg op maat” te kunnen bieden en ieder kind hulp en aandacht te kunnen geven die hij/zij verdient en nodig heeft.

Dus . . .
Het bewust kiezen voor deze woonvorm zorgt in bepaalde mate ook voor een enigszins sociaal isolement door de verplichtingen binnenshuis. Vandaar dat wij de steun van ons netwerk als onmisbaar zien en het belangrijk vinden dicht in de buurt te zitten van ons eigen netwerk. Gelukkig beschikken wijzelf over een groot netwerk van familie en vrienden die volledig achter ons staan en ook in de loop der jaren hebben gezien dat Huize Kakelbont is wat bij ons hoort. Door middel van onder andere onze website (www.huizekakelbont.nl) hopen we dat onze nieuwe woning dusdanig ingericht kan worden dat het de kinderen aan niets ontbreekt. We zijn hiervoor op zoek naar sponsors onder andere voor de noodzakelijke inrichtingsartikelen en gebruiksartikelen.

Wij hebben door deze vorm van opvang te maken met veel verschillende biologische families en onderhouden hier contact mee. Aangezien de plaatsingen er voor zullen zorgen dat de gezinssamenstelling er door de wisselingen en veranderingen in plaatsingen vaak verschillend uit zal zien, zijn wij erg blij met de professionele begeleiding van een vast team van de Stichting Horizon. We vangen al sinds lange tijd kinderen op die door Horizon Jeugdzorg geplaatst worden en hebben de onderlinge samenwerking altijd als zeer positief ervaren.

We realiseren ons dat er in Nederland al veel verschillende vormen van leefgroepen en woongroepen en groepshuizen zijn. Maar hebben er nog geen kunnen vinden met de opzet zoals wij dit zien. Wij geloven er 100% in dat deze vorm succesvol zal zijn en het is met de vele wachtlijsten een feit dat er vraag naar deze brede opvangvorm is in ons land. Vooral door de combinatie flexibiliteit, 24-uurs beschikbaarheid en toch huiselijkheid. Concreet zijn wij dus op zoek naar artikelen en financiële middelen om onze nieuwe woning zo in te richten dat deze voor dit doeleinde geschikt is.

Iedereen heeft taken en helpt een ander al naar gelang dat in zijn/haar vermogen ligt. Onze taak als projectouders is het creëren van ruimte voor ontplooiing en het bieden van warmte en veiligheid.

Copyright 2024

Design & Development door Design Depot