Anbi Status

Stichting Vrienden van Dichtbij RSIN/fiscaal nummer: 812442714

Banknummer NL73 RABO 034.36.866.19 t.n.v. Vrienden van Dichtbij,
Alphen aan den Rijn

Vrienden van Dichtbij opgericht in 2002 beschikt vanaf dat jaar ook over de ANBI status. Dit houdt in dat over ontvangen giften en nagelaten bedragen geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden. Het volledige bedrag kan dus worden besteed aan onze goede doelen.

Giften aan Vrienden van Dichtbij – periodieke donaties of schenkingen – vallen dan ook onder de fiscaal aantrekkelijke ANBI-regeling. Zie voor meer donatie of schenk mogelijkheden onder acties