Een mooi bedrag voor het SamenhuiS!

Een mooi Bedrag voor het SamenhuiS

Voor nagenoeg iedereen is 2021 heel anders verlopen dan verwacht. Ook voor onze stichting is dat het geval. Met een mooi evenement zouden we geld ophalen en daarmee een aantal doelen steunen. Helaas heeft het evenement geen doorgang kunnen vinden maar we zijn niet stil blijven zitten. Met een aantal andere acties hebben jullie ons op een fantastische wijze geholpen en vol trots kunnen we zeggen dat ook het derde doel behaald is!

Wij wilden de vrijwilligers en de bezoekers van het SamenhuiS een leuke dag aanbieden en hoe mooi is het dat we kunnen zeggen dat dit nu ook financieel mogelijk is. Nu moeten we alleen nog wachten op het moment dat de maatregelen dit weer toelaten.

Dit verhaal wordt echter nog mooier. Het Nationaal Fonds Tegen Kanker ( NFTK) verdubbelt het bedrag omdat zij de inloophuizen graag steunen. De mens achter de ziekte is immers ook heel belangrijk en veel mensen vinden hier steun en begrip.

Het SamenhuiS in Alphen aan den Rijn is een van die inloophuizen. Hier kunnen de mensen die kanker hebben of hebben gehad, maar ook hun naasten, een plek vinden waar ze zichzelf kunnen zijn en de medische ballast even achter zich kunnen laten.

Meer informatie over het SamenhuiS is terug te vinden op de website: https://www.samenhuis.org en de website van het NFTK vinden jullie hier: https://www.tegenkanker.nl

Wij danken jullie voor het enthousiasme waarmee jullie hebben deelgenomen aan onze acties. Zonder jullie betrokkenheid zou er geen enkel doel behaald zijn. Natuurlijk hopen we dat we ook een beroep op jullie mogen doen in de toekomst want het blijft belangrijk dat we goed zijn voor de mensen om ons heen.

De stichting heeft een ANBI status en op de site is de financiële verantwoording dan ook terug te vinden.

Gegevens

Copyright 2024

Design & Development door Design Depot